InnTech

InnTech suunnittelee ja valmistaa automaattisia kemikaaliannostelijoita, pumppuasemia, annostelupumppuja sekä niiden komponentteja erilaisiin käyttötarkoituksiin.  Lisäksi räätälöimme pumppuja sekä pumppujen ohjausjärjestelmiä asiakkaiden tarpeiden  mukaan.

Yrityksen alkujuuret ovat vuodessa 2004. Eri vaiheiden jälkeen pumppujen ja annostelijoiden liiketoiminta on erotettu InnTech:in alaisuuteen.

Yritys suunnittelee ja valmistaa myös automaattisia ohjausyksiköitä erilaisten teollisuuden, varustamoiden ja laivateollisuuden tarpeisiin

2012 Inntech on laajentanut toimintaansa huoltopalveluihin, kuten konsultointia, asennusvalvontaa sekä laite- ja putkistohuoltoa.

Asiakkaina erityisesti telakat ja varustamot.

InnTech suunnittelee ja myös valmistaa itse omat tuotteensa Espoossa.