InnTech

InnTech suunnittelee ja valmistaa automaattisia kemikaaliannostelijoita, pumppuasemia, annostelupumppuja sekä niiden komponentteja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Lisäksi räätälöimme pumppuja sekä pumppujen ohjausjärjestelmiä asiakkaiden tarpeiden  mukaan. Yrityksen alkujuuret ovat vuodessa 2004.

Yritys suunnittelee ja valmistaa myös automaattisia ohjausyksiköitä erilaisten teollisuuden, varustamoiden ja laivateollisuuden tarpeisiin

Inntech toimittaa myös huoltopalveluita, konsultointia, asennusvalvontaa, laite- ja putkistohuoltoa sekä biologisia BioTroop putkistonhuoltotuotteita.

Asiakkaina erityisesti telakat ja varustamot.